Sistemul de notare al elevilor din România cu note de la 10 la 1 cum este în prezent a cunoscut pentru o scurtă perioadă trecerea la sistemul sovietic. Astfel în anul școlar 1952-1953 s-a trecut la notarea de la 5 la 1 sistem importat din Uniunea Sovietică. Acest lucru a durat pâna în anul 1957 când s-a revenit la sistemul vechi care se aplică și astăzi (mai puțin la clasele 1-4).

Carnetul de Legitimație și de Evidența activității elevului din anul 1955 reprezintă o exemplificare a notării cu note de la 5 la 1 iar din Certificatul de absolvire a Liceului se poate observa revenirea la sistemul actual.

După cum se poate observa din carnetul de elev ciclul primar al anului 1955 cuprindea doar clasele 1-7. Acest lucru a durat până în anul 1964 când s-a trecut la învățământul obligatoriu de 8 ani.

Anul școlar era împărțit atunci în pătrare și nu în trimestre ca mai tîrziu sau semestre ca acum.

Post by Cristian Dumitru

Presedintele Asociatiei Muzeul Jucariilor