Un jurnal al clasei din anul 1957 în care o elevă, în spiritul ideologiei epocii, notează aspecte din comportamentul elevilor din timpul orelor școlare . Posesoarea jurnalului citează un articol de la gazeta de perete a clasei :
„Joi 23 Mai 1957 trebuia ca elevul Niculescu N. să facă o recenzie asupra vieții și operei scriitorului sovietic Șolohov. Contra așteptărilor tov. Niculescu nu și-a îndeplinit angajamentul, mai mult a întîrziat 20 ‘ la ora de dirigenție motivând această abatere cu faptul că fiind de dimineață în școală trebuia să-și cumpere ceva de mîncare – o mică paranteză – timpul în care trebuia să-și cumpere alimentele a fost la ora de dirigenție – fapt care dovedește că tov. Niculescu împreună cu alți tov. nu sunt pătrunși din păcate de însemnătatea orei educativă.
Dar tov. Niculescu nu s-a mulțumit să-i spună tov. profesor pricina întîrzierii sale, ci pentru a întării adevărul spuselor sale s-a apucat să mănînce în fața tov. diriginte . Tov profesor iritat de de această atitudine negativă l-a rugat să părăsească clasa. Recenzia care a trebuit să fie citită tov. Niculescu, nefiind făcută , a obligat pe tov. profesor să citească recenzia făcută de dînsul.
Aceste atitudini negative care din păcate mai dăinuiesc în clasa noastră trebuiesc combătute cu toată puterea. În clasa a IX-a nu se vede acțiunea biroului UTM.
Sperăm că ceilalți tov. din colectivul clasei noastre vor fi convinși de necesitatea unei purtări demne și sîntem siguri că își vor da toată silința pentru însușirea acesteia.
Alexandrescu Valentin, cl. IX-a ”
Pe una dintre paginile necompletate o colegă a adăugat o dedicație.